Vuosi 2019 oli kiireinen, opettavainen ja loistava! Crazy Diamonds pääsi laajentamaan toimintaansa ja työskentelemään upeiden asiakasyritysten kanssa. Vuosi 2019, kuten kokonainen vuosikymmenkin, ovat nyt paketissa, joten on aika kurkata tulevia trendejä. Samalla summataan yhteen merkittävimmät tapahtumat viime vuosikymmeneltä markkinoinnin saralla.

Edellinen vuosikymmen oli markkinoinnin kentällä melkoista myllerrystä ja suurten muutosten aikaa. Ennen kaikkea tähän vaikutti yhä kiihtyvä digitalisaatio, uudet teknologialanseeraukset sekä sosiaalisen median muovautuminen brändien yhdeksi ensisijaisista markkinointikanavista.

Toki sosiaalisen median jätit ampuivat lähtölaukauksiaan LinkedIn (2002), Facebook (2004), YouTube (2005) ja Twitter (2006) tulivat jo 2000-luvulla, mutta todellinen somen vakiintuminen tapahtui vasta viime vuosikymmenellä.

Visuaalisuus kukoistaa

Somen kehittyminen kaupalliseksi mediaympäristöksi vaikutti myös UGC:n (user-generated content) yleistymiseen, mikä puolestaan on edesauttanut vaikuttajamarkkinoinnin syntyä. Sanomattakin on selvää, että visuaalisuuden rooli, kuten kuvat, videot infografiikat, gifit, e-kirjat nousivat todella merkittävään rooliin juuri viime vuosikymmenen aikana. Videostriimauspalveluiden ohella myös audiopuolella podcastit ja äänikirjat ovat kasvattaneet suosiotaan osittain langattomien kuulokkeiden kehityttyä paremmiksi.

Dataan perustuvien markkinointipäätösten tekeminen, markkinoinnin kohdentaminen ja asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen siirtyivät täysin uudelle aikakaudelle real-time datan saatavuuden ansiosta. Markkinointitoimenpiteiden seuraaminen ja kehittäminen nopealla syklillä sekä re-marketing tulivat kaikkien mainostajien saataville helposti ja kustannustehokkaasti.

Mobiiliin käyttäminen kasvoi räjähdysmäisesti, jolloin myös brändien online-mobiilinäkyvyys nousi merkittävään rooliin.

”…KUIN YRITTÄISI SITOA KENGÄNNAUHOJA PAKKOPAIDASSA”

Paljon tapahtui siis 2009 – 2019, ja paljon tulee tapahtumaan jatkossakin. Uusia markkinointikanavia, -aktivointeja ja -oivalluksia syntyy koko ajan, joten ennusteen antaminen kokonaisesta seuraavasta vuosikymmenestä on kuin yrittäisi sitoa kengännauhoja pakkopaidassa.

Nousevat trendit

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus tulee korostumaan entisestään kaikissa asiakassuhteen lifecyclen vaiheissa (konvertointi jokaisessa vaiheessa). Tähän pyritään personalisoinnilla, niin markkinoinnilla kuin kaikissa asiakkaan ja palvelun/tuotteen kontaktipisteissä. Myös organisaatioiden sisäisen asiakaskokemuksen merkitys korostuu entisestään ja työntekijöiden sitouttaminen oikeaan kulttuuriin ja prosesseihin tulee nousemaan entistä enemmän esille.


Datan ja tarinankerronnan yhdistäminen

Viimeisen vuosikymmenen aikana markkinointi koki varsinaisia käänteitä, jonka seurauksen markkinoinnin mittaamiseen muodostui uusia keinoja. Myös datan analysoimisesta tuli entistä merkityksellisempää. Datan rooli markkinoinnissa tulee jatkumaan ja myös edelleen kasvamaan ja se auttaa meitä markkinoijia luomaan entistä personoidumpia digitaalisen ostamisen asiakaskokemuksia. Pelkkien numeroiden tarkasteleminen ei ole myyvää taikka innostavaa, mutta yhdistettynä luontevaan tarinankerrontaan ja luoviin innovatiivisiin toteutuksiin, ollaankin hyvän äärellä sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmista.

Video

Yli 90 % internetin käyttäjistä katsovat videoita. Näin ollen se jatkaa valtakauttaan tehokkaimpana sisältömuotona myös tulevaisuudessa. Video tulee kasvamaan yhä merkittävämmäksi kaikissa medioissa ja platformeissa. Etenkin live-videot (Streming) yleistyvät hurjaa vauhtia kasvattaen suosiotaan. Tämä vaikuttaa sisällön jakamiseen myös lineaarisesti. Tällä hetkellä YouTube on heti Facebookin jälkeen suosituin sosiaalisen median kanava (1,5 miljardia käyttäjää.)

Sisältöelämykset

Jatkossa markkinoinnilla pyritään luomaan entistä elämyksellisempää ja osallistavampaa sisältöä designin, sijoittelun ja kampanjan lokaaliuden avulla. Esimerkkinä vuonna 2011 tehty Coca-Colan ”Share a Coke” -kampanja, jossa pullot personoitiin kunkin maan 150 yleisimmällä nimellä. Kampanjalla onnistuttiin luomaan persoonallista ja innostavaa sekä ennen kaikkea myyvää sisältöä. Elämysten ahmiminen on tyypillistä milleniaaleille, jotka ovat suurin ikäryhmä työelämässä ja tulevaisuuden päättäjistä. Tällöin elämyksellisen markkinointisisällön tuottaminen tulee olemaan valttikortti brändin erottautumisessa.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on melko laaja käsite, joten pilkotaan sitä vielä paloihin tulevan vuoden trendien osalta. Asiakasdatan käsittelyyn perustuvien platformien käyttämisen merkitys tulee kasvamaan, kun asiakkaille pystytään tarjoamaan personoidumpia ja ainutlaatuisempia kokemuksia. CDP järjestelmien (customer data platform) on jopa ennustettu ajavan perinteisten CRM (customer relations managment) työkalujen ohi automaation vuoksi. Ennustuksen mukaan, tänä vuonna 80% maksetuista mainoksista tulee olemaan markkinoinnin automaation kautta tehtyjä. Lisäksi markkinoinnin automaatio ammattimaisesti tehtynä jalkautuu lähes kaikkiin mainoskanaviin eikä kosketa ainoastaan landing pageja tai sähköpostimarkkinointia.

Lähteet:  
shorturl.at/zIQVX, shorturl.at/jrK13...